Diesel Biocide

Од брендот WEG, Top-system ви нуди драстичен фунгициден маслен адитив Антифриз и други хемиски течности Diesel Biocide ОПИС Драстичен маслен адитив со широк спектар на микро-организми развивани во биодизел гориво. Погоден за превенција и употреба кај сите резервоари за гориво независно од староста на технологијата. Однос за мешање 1:2000 литри. ДОПОЛНИТЕЛНИ ИНФОРМАЦИИ ПАКУВАЊА: 12 x

Brake Fluid DOT 4

Од брендот WEG, Top-system ви нуди висококвалитетна синтетичка течност за сопирачки Антифриз и други хемиски течности Brake Fluid DOT 4 ОПИС Висококвалитетна синтетичка течност за сопирачки за употтреба кај сите модерни возила со систем на сопирање со дискови. ДОПОЛНИТЕЛНИ ИНФОРМАЦИИ СПЕЦИФИКАЦИИ: SAE J1704; ISO 4925 Class 4; FMVSS 116 DOT 4ПАКУВАЊА: 30 x 250mL; 16

Antifreeze -15° C

Од брендот WEG, Top-system ви нуди концентрирана разладна течност за агрегати на база на етилен гликол Антифриз и други хемиски течности Antifreeze -15° C ОПИС Разладна течност за агрегати на база на етилен гликол, спремна за употреба кај сите агрегати вклучувајќи ги и тие од алуминиумски легури. Kористи воспоставена Инхибитор (успорувачка) Технологија на Органска киселина

Antifreeze -20° C

Од брендот WEG, Top-system ви нуди концентрирана разладна течност за агрегати на база на етилен гликол Антифриз и други хемиски течности Antifreeze -20° C ОПИС Разладна течност за агрегати на база на етилен гликол, спремна за употреба кај сите агрегати вклучувајќи ги и тие од алуминиумски легури. Kористи воспоставена Инхибитор (успорувачка) Технологија на Органска киселина

TOPFLOW Antifreeze -30° C

Од брендот WEG, Top-system ви нуди концентрирана разладна течност за агрегати на база на етилен гликол Антифриз и други хемиски течности TOPFLOW Antifreeze -30° C ОПИС Разладна течност за агрегати на база на етилен гликол, спремна за употреба кај сите агрегати вклучувајќи ги и тие од алуминиумски легури. Kористи воспоставена Инхибитор (успорувачка) Технологија на Органска

Antifreeze 100% Concentrate

Од брендот WEG, Top-system ви нуди концентрирана разладна течност за агрегати на база на етилен гликол Антифриз и други хемиски течности Antifreeze 100% Concentrate ОПИС Концентрирана разладна течност за агрегати на база на етилен гликол, формулирана за употреба кај сите агрегати вклучувајќи ги и тие од алуминиумски легури. Kористи воспоставена Инхибитор (успорувачка) Технологија на Органска

WG-12 Plus Antifreeze -40° C

Од брендот WEG, Top-system ви нуди концентрирана разладна течност за агрегати на база на етилен гликол Антифриз и други хемиски течности WG-12 Plus Antifreeze -40° C ОПИС Разладна течност за агрегати на база на етилен гликол, спремна за употреба, која користи Инхибитор (успорувачка) Технологија на Органска киселина и е прочистена од нитрити, амини, фосфати, борати

WG-12 Plus Antifreeze 100% Concentrate

Од брендот WEG, Top-system ви нуди концентрирана разладна течност за агрегати на база на етилен гликол Антифриз и други хемиски течности WG-12 Plus Antifreeze 100% Concentrate ОПИС Концентрирана разладна течност за агрегати на база на етилен гликол, која користи Инхибитор (успорувачка) Технологија на Органска киселина и е прочистена од нитрити, амини , фосфати, борати и