Aeropress SYN EST ISO 68, 100

Од брендот WEG, Top-system ви претставува висококвалитетен синтетички лубрикант за воздушни компресори на база на естер Индустриски лубрикант за компресори Aeropress SYN EST ISO 68, 100 ОПИС Висококвалитетно компресорско масло на база на естер, дизајнирано за високопритисни повратни компресори. Нуди супериорна заштита од абење, брза водена сепарација и ефективност на системот. Идеално за воздушни системи.

Aeropress SYN PG ISO 150, 220

Од брендот WEG, Top-system ви претставува висококвалитетен синтетички лубрикант на база на полигликол за цилиндрично подмачкување на гасни компресори Индустриски лубрикант за компресори Aeropress SYN PG ISO 150, 220 ОПИС Синтетичко масло на база на полигликол за цилиндрично подмачкување на гасни компресори. Погодно за повратно компресорско работење со ТНГ, и други хидрокарбонати. Исто така погодно

Aeropress SYN P ISO 32, 46, 68, 100

Од брендот WEG, Top-system ви претставува висококвалитетен синтетички лубрикант на база на ПАО за сите типови на ротациони компресори Индустриски лубрикант за компресори Aeropress SYN P ISO 32, 46, 68, 100 ОПИС Напредно синтетичко масло на база на ПАО (ПолиАлфаОлефин) дизајнирано за сите типови на ротациони компресори, компресори со лопатки и завојни компресори. Нуди супериорни

Aeropress Oil ISO 46, 68, 100, 150

Од брендот WEG, Top-system ви претставува Висококвалитетно засилено масло за повратно компресорско подмачкување Индустриски лубрикант за компресори Aeropress Oil ISO 46, 68, 100, 150 ОПИС Висококвалитетно засилено масло погодно за повратно компресорско подмачкување со температура на празнење поголема од 220° С. Останува со стабилно и после 4000 работни часови (интервал за промена) и заштита од