Antirust Oil 300, 400

Од брендот WEG, Top-system ви нуди висококвалитетна, растворлива, водоодбивачка, антикорозивна течност за метални површини Индустриски лубриканти за површинска заштита Antirust Oil 300, 400 ОПИС Водоодбивачка и антикорозивна течност за метални површини, дизајнирана за употреба во челичната индустрија, каде заштитата од корозија на долги периоди на складиштење е приоритет. Формира јак леплив слој после испарување на растворувачот.