Industrial Gear SYN PG ISO 68, 100, 150, 220, 320, 460

Од брендот WEG, Top-system ви претставува синтетички лубрикант за индустриски менувачи на база на полиалкален гликол Индустриски лубриканти за менувачи Industrial Gear SYN PG ISO 68, 100, 150, 220, 320, 460   ОПИС Синтетичко масло за индустриски менувачи на база на полиалкален гликол. Нуди екстремно долги сервисни интервали, заштеда на енергија, отпорност од микропукнатини, оксидативна

Industrial Gear SYN P ISO 68, 100, 150, 220, 320, 460

Од брендот WEG, Top-system ви претставува синтетички лубрикант за индустриски менувачи на база на полиалкален гликол Индустриски лубриканти за менувачи Industrial Gear SYN P ISO 68, 100, 150, 220, 320, 460 ОПИС Синтетичко масло за индустриски менувачи на база на полиалкален гликол. Нуди екстремно долги сервисни интервали, заштеда на енергија, отпорност од микропукнатини, оксидативна стабилност

Industrial Gear ISO 68, 100, 150, 220, 320, 460, 680, 1000

Од брендот WEG, Top-system ви претставува лубрикант за индустриски менувачи со ЕП адитиви Индустриски лубриканти за менувачи Industrial Gear ISO 68, 100, 150, 220, 320, 460, 680, 1000 ОПИС Масло за индустриски менувачи со адитиви за Екстремни Притисоци (ЕП адитиви) овозможува одлично подмачкување под услови на екстремно високи оптеретувања. ДОПОЛНИТЕЛНИ ИНФОРМАЦИИ СПЕЦИФИКАЦИИ: DIN 51517 part III