MARINE GEAR 80W-90

Од брендот WEG, Top-system ви нуди мулти-градно менувачко масло со високи перформанси за екстремни притисоци, за надворешни или внатрешни агергати Лубрикант за агрегати MARINE GEAR 80W-90 ОПИС Мулти-градно менувачко масло со високи перформанси за екстремни притисоци, дизајнирано за менувачки кутии и матични погони кај надворешни или внатрешни агергати. Овозможува одлична заштита од водена корозија, перформанси

Antirust Oil 300, 400

Од брендот WEG, Top-system ви нуди висококвалитетна, растворлива, водоодбивачка, антикорозивна течност за метални површини Индустриски лубриканти за површинска заштита Antirust Oil 300, 400 ОПИС Водоодбивачка и антикорозивна течност за метални површини, дизајнирана за употреба во челичната индустрија, каде заштитата од корозија на долги периоди на складиштење е приоритет. Формира јак леплив слој после испарување на растворувачот.