ATF DX III

Од брендот WEG, Top-system ви нуди специјализирано полусинтетичко трансмисионо масло погодно за најголем дел автоматски трансмисии Лубрикант за менувачки кутии ATF DX III ОПИС Полу-синтетичко трансмисионо масло погодно за најголем дел автоматски трансмисии, спојки, системи за управување кај патнички автомобили, комерцијални камиони и механизација. ДОПОЛНИТЕЛНИ ИНФОРМАЦИИ ОДОБРЕНИЈА: GM DEXTRON III-G/-H; Ford MERCON; MAN 339 Z1/Z2

Handex Cream

Од брендот WEG, Top-system ви нуди крема за чистење раце Лубрикант за генерална употреба Handex Cream ОПИС Крема за чистење на рацете, специјално формулирана перфектно и брзо да ги отстрани нечистотиите, во исто време ги омекнува, разубавува и заштитува рацете. ДОПОЛНИТЕЛНИ ИНФОРМАЦИИ ПАКУВАЊА: 4L;

Diesel Biocide

Од брендот WEG, Top-system ви нуди драстичен фунгициден маслен адитив Антифриз и други хемиски течности Diesel Biocide ОПИС Драстичен маслен адитив со широк спектар на микро-организми развивани во биодизел гориво. Погоден за превенција и употреба кај сите резервоари за гориво независно од староста на технологијата. Однос за мешање 1:2000 литри. ДОПОЛНИТЕЛНИ ИНФОРМАЦИИ ПАКУВАЊА: 12 x

Antifreeze -15° C

Од брендот WEG, Top-system ви нуди концентрирана разладна течност за агрегати на база на етилен гликол Антифриз и други хемиски течности Antifreeze -15° C ОПИС Разладна течност за агрегати на база на етилен гликол, спремна за употреба кај сите агрегати вклучувајќи ги и тие од алуминиумски легури. Kористи воспоставена Инхибитор (успорувачка) Технологија на Органска киселина

Antifreeze -20° C

Од брендот WEG, Top-system ви нуди концентрирана разладна течност за агрегати на база на етилен гликол Антифриз и други хемиски течности Antifreeze -20° C ОПИС Разладна течност за агрегати на база на етилен гликол, спремна за употреба кај сите агрегати вклучувајќи ги и тие од алуминиумски легури. Kористи воспоставена Инхибитор (успорувачка) Технологија на Органска киселина

TOPFLOW Antifreeze -30° C

Од брендот WEG, Top-system ви нуди концентрирана разладна течност за агрегати на база на етилен гликол Антифриз и други хемиски течности TOPFLOW Antifreeze -30° C ОПИС Разладна течност за агрегати на база на етилен гликол, спремна за употреба кај сите агрегати вклучувајќи ги и тие од алуминиумски легури. Kористи воспоставена Инхибитор (успорувачка) Технологија на Органска

Antifreeze 100% Concentrate

Од брендот WEG, Top-system ви нуди концентрирана разладна течност за агрегати на база на етилен гликол Антифриз и други хемиски течности Antifreeze 100% Concentrate ОПИС Концентрирана разладна течност за агрегати на база на етилен гликол, формулирана за употреба кај сите агрегати вклучувајќи ги и тие од алуминиумски легури. Kористи воспоставена Инхибитор (успорувачка) Технологија на Органска

WG-12 Plus Antifreeze -40° C

Од брендот WEG, Top-system ви нуди концентрирана разладна течност за агрегати на база на етилен гликол Антифриз и други хемиски течности WG-12 Plus Antifreeze -40° C ОПИС Разладна течност за агрегати на база на етилен гликол, спремна за употреба, која користи Инхибитор (успорувачка) Технологија на Органска киселина и е прочистена од нитрити, амини, фосфати, борати

WG-12 Plus Antifreeze 100% Concentrate

Од брендот WEG, Top-system ви нуди концентрирана разладна течност за агрегати на база на етилен гликол Антифриз и други хемиски течности WG-12 Plus Antifreeze 100% Concentrate ОПИС Концентрирана разладна течност за агрегати на база на етилен гликол, која користи Инхибитор (успорувачка) Технологија на Органска киселина и е прочистена од нитрити, амини , фосфати, борати и