Stone Drill Oil ISO 32, 68, 100, 150

Од брендот WEG, Top-system ви нуди висококвалитетен лубрикант за воздушни алати Индустриски лубрикант за воздушни алати Stone Drill Oil ISO 32, 68, 100, 150 ОПИС Висококвалитетно масло за воздушни алати, како и подмачкување кај воздушни и пневматски системи. ДОПОЛНИТЕЛНИ ИНФОРМАЦИИ СПЕЦИФИКАЦИИ: Modified ASLE Wet corrosion test; Modified GARDNER DENVER Weeks Pin TestПАКУВАЊА: 20L; 205L;