UNIVERSAL Agri 20W-40

Од брендот WEG, Top-system ви нуди висококвалитетно супер тракторско универзално масло (STOU) за земјоделска механизација од секоја категорија Лубрикант за земјоделска механизација UNIVERSAL Agri 20W-40 ОПИС Висококвалитетно супер тракторско универзално масло (STOU) за земјоделска механизација од секоја категорија. Погодна за употреба во менувачки кутии, конвертори на вртежен момент, погонска трансмисија, хидраулични системи, крајна трансмисија, водени

UNIVERSAL Agri 15W-40

 Од брендот WEG, Top-system ви нуди висококвалитетно супер тракторско универзално масло (STOU) за земјоделска механизација од секоја категорија Лубрикант за земјоделска механизација UNIVERSAL Agri 15W-40 ОПИС Висококвалитетно супер тракторско универзално масло (STOU) за земјоделска механизација од секоја категорија. Погодна за употреба во менувачки кутии, конвертори на вртежен момент, погонска трансмисија, хидраулични системи, крајна трансмисија, водени

UTTO Tran 20W-30

Од брендот WEG, Top-system ви нуди висококвалитетно универзално масло за тракторска трансмисија (UTTO) за хидраулични системи Лубрикант за земјоделска механизација UTTO Tran 20W-30 ОПИС Висококвалитетно универзално масло за тракторска трансмисија (UTTO) дизајнирано за употреба кај хидраулични системи, менувачи и задни оски со или без потопени сопирачки кај земјоделска механизација, освен употреба кај хипоидни запчаници. ДОПОЛНИТЕЛНИ

UTTO Tran 9 10W-30

Од брендот WEG, Top-system ви нуди висококвалитетно универзално масло за тракторска трансмисија (UTTO) за хидраулични системи Лубрикант за земјоделска механизација UTTO Tran 9 10W-30 ОПИС Висококвалитетно универзално масло за тракторска трансмисија (UTTO) дизајнирано за употреба кај хидраулични системи, менувачи и задни оски со или без потопени сопирачки кај земјоделска механизација, освен употреба кај хипоидни запчаници. ДОПОЛНИТЕЛНИ