Brake Fluid DOT 4

Од брендот WEG, Top-system ви нуди висококвалитетна синтетичка течност за сопирачки Антифриз и други хемиски течности Brake Fluid DOT 4 ОПИС Висококвалитетна синтетичка течност за сопирачки за употтреба кај сите модерни возила со систем на сопирање со дискови. ДОПОЛНИТЕЛНИ ИНФОРМАЦИИ СПЕЦИФИКАЦИИ: SAE J1704; ISO 4925 Class 4; FMVSS 116 DOT 4ПАКУВАЊА: 30 x 250mL; 16

Antifreeze -15° C

Од брендот WEG, Top-system ви нуди концентрирана разладна течност за агрегати на база на етилен гликол Антифриз и други хемиски течности Antifreeze -15° C ОПИС Разладна течност за агрегати на база на етилен гликол, спремна за употреба кај сите агрегати вклучувајќи ги и тие од алуминиумски легури. Kористи воспоставена Инхибитор (успорувачка) Технологија на Органска киселина

Antifreeze -20° C

Од брендот WEG, Top-system ви нуди концентрирана разладна течност за агрегати на база на етилен гликол Антифриз и други хемиски течности Antifreeze -20° C ОПИС Разладна течност за агрегати на база на етилен гликол, спремна за употреба кај сите агрегати вклучувајќи ги и тие од алуминиумски легури. Kористи воспоставена Инхибитор (успорувачка) Технологија на Органска киселина

TOPFLOW Antifreeze -30° C

Од брендот WEG, Top-system ви нуди концентрирана разладна течност за агрегати на база на етилен гликол Антифриз и други хемиски течности TOPFLOW Antifreeze -30° C ОПИС Разладна течност за агрегати на база на етилен гликол, спремна за употреба кај сите агрегати вклучувајќи ги и тие од алуминиумски легури. Kористи воспоставена Инхибитор (успорувачка) Технологија на Органска

Antifreeze 100% Concentrate

Од брендот WEG, Top-system ви нуди концентрирана разладна течност за агрегати на база на етилен гликол Антифриз и други хемиски течности Antifreeze 100% Concentrate ОПИС Концентрирана разладна течност за агрегати на база на етилен гликол, формулирана за употреба кај сите агрегати вклучувајќи ги и тие од алуминиумски легури. Kористи воспоставена Инхибитор (успорувачка) Технологија на Органска

WG-12 Plus Antifreeze -40° C

Од брендот WEG, Top-system ви нуди концентрирана разладна течност за агрегати на база на етилен гликол Антифриз и други хемиски течности WG-12 Plus Antifreeze -40° C ОПИС Разладна течност за агрегати на база на етилен гликол, спремна за употреба, која користи Инхибитор (успорувачка) Технологија на Органска киселина и е прочистена од нитрити, амини, фосфати, борати

WG-12 Plus Antifreeze 100% Concentrate

Од брендот WEG, Top-system ви нуди концентрирана разладна течност за агрегати на база на етилен гликол Антифриз и други хемиски течности WG-12 Plus Antifreeze 100% Concentrate ОПИС Концентрирана разладна течност за агрегати на база на етилен гликол, која користи Инхибитор (успорувачка) Технологија на Органска киселина и е прочистена од нитрити, амини , фосфати, борати и

GEAR Oil 80W, 90W, 140W, 250W

Од брендот WEG, Top-system ви нуди подобрено специјализирано минерално масло за автомобилска трансмисија Лубриканти за менувачки кутии GEAR Oil 80W, 90W, 140W, 250W ОПИС Висококвалитетно минерално масло за автомобилски менувачи, погодно за автомобилски менувачки кутии кои немаат потрееба од адитиви за екстремни притисици (ЕП адитиви). ДОПОЛНИТЕЛНИ ИНФОРМАЦИИ СПЕЦИФИКАЦИИ: API GL-1ОДОБРЕНИЈА: MIL-2105ПАКУВАЊА: 16 x 1L; 4

GEAR EP 80W

Од брендот WEG, Top-system ви нуди подобрено специјализирано минерално масло за автомобилска трансмисија Лубриканти за менувачки кутии GEAR EP 80W ОПИС Подобрено минерално масло за автомобилски менувачи, збогатено со адитиви за екстремни притисоци (ЕП), погодно за автомобилски менувачки кутии и диференцијали кои имаат барање за ова ниво на перформанси. ДОПОЛНИТЕЛНИ ИНФОРМАЦИИ СПЕЦИФИКАЦИИ: API GL-4ОДОБРЕНИЈА: MIL-2105ПАКУВАЊА:

GEAR EP 80W-90

Од брендот WEG, Top-system ви нуди подобрено специјализирано минерално масло за автомобилска трансмисија Лубриканти за менувачки кутии GEAR EP 80W-90 ОПИС Подобрено минерално автомобилски менувачко масло, збогатено со адитиви за екстремни притисоци (ЕП), погодно за автомобилски менувачки кутии и диференцијали кои имаат барање за ова ниво на перформанси. ДОПОЛНИТЕЛНИ ИНФОРМАЦИИ СПЕЦИФИКАЦИИ: API GL-4ОДОБРЕНИЈА: MIL-2105ПАКУВАЊА: 20L;