Stick OiISO 68, 220

Од брендот WEG, Top-system висококвалитетно масло со адитиви против лепење / пролизгување погодно за подмачкување на машински алати Индустриски лубрикант за металопреработување Stick OiISO 68, 220 ОПИС Висококвалитетно масло со адитиви против лепење/пролизгување погодно за подмачкување на машински алати. Својствата на заштитниот слој го прават идеално за обработка со ниски и високи брзини и подмачкување

Steel Cut 32

Од брендот WEG, Top-system висококвалитетно масло за прецизно сечење на тешки машини за преработка на железни и нежелезни метали и нивни легури Индустриски лубрикант за металопреработување Steel Cut 32 ОПИС Висококвалитетно масло за прецизно сечење на тешки машини за преработка на железни и нежелезни метали и нивни легури. Нуди одлична заштита од абење на алатот.

Ular Plus SYN

Од брендот WEG, Top-system металопреработувачки флуид на синтетичка основа дизајниран од стабилна микроемулзија помешана со вода Индустриски лубрикант за металопреработување Ular Plus SYN ОПИС Металопреработувачки флуид на синтетичка основа дизајниран од стабилна микроемулзија помешана со вода. Дизајниран за изработка на метални форми. Идеална за обработка на челични форми во индустријата за цевки. Концентрација на разредување

Ular Plus Oil

Од брендот WEG, Top-system ви претставува висококвалитетна емулзија  Индустриски лубрикант за металопреработување Ular Plus Oil ОПИС Млечна водоформирачка емулзија за металопреработувачка индустрија погодна кај лесна металопреработувачка употреба која содржи биоцид адитиви. Препорачан однос вода:масло од 50:1 до 20:1. ДОПОЛНИТЕЛНИ ИНФОРМАЦИИ ПАКУВАЊА: 20L; 205L;