Freeze SYN EST ISO 46, 68, 100

Од брендот WEG, Top-system ви претставува висококвалитетен синтетички флуид за разладни компресори  Индустриски лубрикант за разладни системи Freeze SYN EST ISO 46, 68, 100 ОПИС Напредно синтетичко масло за ладилни компресори формулирано со специјално селектирани полиол естер флуиди. Препорачано за отворени, полуотворени и херметички компресори кај сите типови за употреба, користејќи Р134А, Р23, Р404А, Р407Ц

Freeze SYN AB ISO 46, 68, 100

Од брендот WEG, Top-system ви претставува висококвалитетен синтетички лубрикант за разладни компресори на база на алкил бензен  Индустриски лубрикант за разладни системи Freeze SYN AB ISO 46, 68, 100 ОПИС Синтетичко масло за ладилни компресори на база на алкил бензен за употреба при температури на испарување пониски од -45°С. Погодно за ротациони или повратни компресори

Freeze SYN P ISO 32, 46, 68

Од брендот WEG, Top-system ви претставува висококвалитетен синтетички лубрикант на база на ПАО Индустриски лубрикант за разладни системи Freeze SYN P ISO 32, 46, 68 ОПИС Синтетичко масло на база на ПАО (ПолиАлфаОлефин) погодно за разладни компресорски ситеми кои работат при многу високи температури, и сурови работни услови, како и за системи со ниски температури

Freeze OIL ISO 32, 46, 68

Од брендот WEG, Top-system ви претставува висококвалитетно хидротретирано масло на нафтанска база за разладни компресори Индустриски лубрикант за разладни системи Freeze OIL ISO 32, 46, 68 ОПИС Висококвалитетно хидротретирано масло на нафтанска база за разладни компресори погодно за ротациони или повратни компресори кои користат амонијак, ЦФЦ, фреон12, Фреон 22, фреон 502, како средство за ладење.