Hydraulic CS ISO 68, 100, 150, 220, 320, 460

Од брендот WEG, Top-system ви претставува висококвалитетно минерално масло Лубрикант за хидраулични и циркулациони системи Hydraulic CS ISO 68, 100, 150, 220, 320, 460 ОПИС Висококвалитетно минерално масло за употреба кај циркулациони системи и хидраулични системи со полесни оптеретувања. ДОПОЛНИТЕЛНИ ИНФОРМАЦИИ СПЕЦИФИКАЦИИ: DIN 51806 VCL; DIN 51517 part IОДОБРЕНИЈА: ПАКУВАЊА: 20L; 205L;

Hydraulic ZF ISO 46, 68

Од брендот WEG, Top-system ви претставува, висококвалитетно масло без Цинк Лубрикант за хидраулични и циркулациони системи Hydraulic ZF ISO 46, 68 ОПИС Висококвалитетно масло за хидраулични и циркулациони системи без Цинк со одлични антифрикциони својства, погодно за употреба при високи оптеретувања. ДОПОЛНИТЕЛНИ ИНФОРМАЦИИ СПЕЦИФИКАЦИИ: DIN 51524 HLP Part II; ISO 6743/4 HMОДОБРЕНИЈА: MIL-H-24459; Denison HF-0,

Hydraulic Special HI ISO 32, 46, 68, 100

Од брендот WEG, Top-system ви претставува, со висок индекс на вискозност, препорачан за употреба при екстремни работни услови Лубрикант за хидраулични и циркулациони системи Hydraulic Special HI ISO 32, 46, 68, 100 ОПИС Висококвалитетно масло за хидраулични и циркулациони системи со висок индекс на вискозност, препорачано за употреба при екстремни работни услови. Овозможува одлични антифрикциони

Hydraulic HI ISO 32, 46, 68, 100

Од брендот WEG, Top-system ви претставува, за заштита од рѓа, оксидација и абење Лубрикант за хидраулични и циркулациони системи Hydraulic HI ISO 32, 46, 68, 100 ОПИС Висококвалитетно масло за хидраулични и циркулациони системи при ниски и високи притисоци овозможувајќи заштита од рѓа, оксидација и абење. ДОПОЛНИТЕЛНИ ИНФОРМАЦИИ СПЕЦИФИКАЦИИ: DIN 51524 Part II HLP; ISO