Групацијата TOPSYSTEM е формирана во 992 година со седиште во Јаница, Р. Грција.
Составена е од три компании:
TOPSIS S.A. – Јаница, Солун
ТОПСИСТЕМ Д.О.О. – Скопје
TOPSIS Ltd. – Атина
Компанијата ТОПСИСТЕМ Д.О.О. Скопје е формирана во 2004 година со основна дејност: увоз и дистрибуција на моторни и индустриски масла и масти, адитиви и производи за автомобилска индустрија. Компанијата располага со магацински и деловен простор и сопствени возила за комерција и дистрибуција.
Компанијата ТОПСИСТЕМ ДОО Скопје е генерален затапник и дистрибутер за производите:
WEG – Моторни и индустриски масла и масти
RHEINOL – Моторни масла и масти
CLEANTECH – Адитиви
McTRON – Брисачи за ветробрански стакла
Во палетата на производи ќе наброиме:
– Моторни масла за сите типови агрегати
– Менувачки и диференцијални масла
– Масла за автоматски менувачи
– Масла за косилки и поморски агрегати
– Масла за агрикултура
– Течност за сопирачки
– Течност за разладување
– Хидраулични масла
– Индустриски масла
– Масла за металопреработувачка индустрија
– Масла за прехрамбена и фармацевстка индустрија
– Масла за разладни системи
– Турбински масла
– Трансформаторски масла
– Компресорски масла
– Емулзија
– Адитиви за прочистување и заштита на сите типови агрегати
– Адитиви за клима уреди и системи за ладење
– Силикони
– Брисачи за ветробрански стакла