Од брендот WEG, Top-system ви нуди концентрирана разладна течност за агрегати на база на етилен гликол

Антифриз и други хемиски течности Antifreeze 100% Concentrate

ОПИСКонцентрирана разладна течност за агрегати на база на етилен гликол, формулирана за употреба кај сите агрегати вклучувајќи ги и тие од алуминиумски легури. Kористи воспоставена Инхибитор (успорувачка) Технологија на Органска киселина и е прочистена од нитрити, амини , фосфати (НАП), борати и силикати. БТЦ Класификација Тип 2Е.
ДОПОЛНИТЕЛНИ ИНФОРМАЦИИСПЕЦИФИКАЦИИ: BS 6580:2010; ASTM D3306 Type V; AFNOR 15-601;
Во размер од 50:50 се добива разладна течност до -40° С

ПАКУВАЊА: 16 x 1L; 4 x 4L; 20L; 235L;

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *