Од брендот WEG, Top-system ви нуди концентрирана разладна течност за агрегати на база на етилен гликол

Антифриз и други хемиски течности Antifreeze -20° C

ОПИСРазладна течност за агрегати на база на етилен гликол, спремна за употреба кај сите агрегати вклучувајќи ги и тие од алуминиумски легури. Kористи воспоставена Инхибитор (успорувачка) Технологија на Органска киселина и е прочистена од нитрити, амини , фосфати (НАП), борати и силикати. БТЦ Класификација Тип 2Е.
ДОПОЛНИТЕЛНИ ИНФОРМАЦИИСПЕЦИФИКАЦИИ: BS 6580:2010; ASTM D3306 Type V
ПАКУВАЊА: 16 x 1L; 4 x 4L; 20L; 220L;

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *