Од брендот WEG, Top-system ви претставува висококвалитетен синтетички лубрикант на база на ПАО

Индустриски лубрикант за разладни системи Freeze SYN P ISO 32, 46, 68

ОПИССинтетичко масло на база на ПАО (ПолиАлфаОлефин) погодно за разладни компресорски ситеми кои работат при многу високи температури, и сурови работни услови, како и за системи со ниски температури на испарување. Погодно за разладувачи Р12, Р14, Р22, и амонијак.
ДОПОЛНИТЕЛНИ ИНФОРМАЦИИСПЕЦИФИКАЦИИ: DIN 51503 KAА/KE; ISO 6743-3A-DAJ
ПАКУВАЊА: 20L; 205L;

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *