Top-system ви нуди специјално развиен спреј за чистење на електрични терминали, контакти за прекинување и поврзување и други електрични приклучоци

Спрејови и производи за генерална употреба 80108 Electrical Contact Cleaner

ОПИС80108 Electrical Contact Cleaner е спреј за електрични контакти специјално развиен за чистење на електрични терминали, контакти за прекинување и поврзување и други електрични приклучоци. Производот се грижи за темелно чистење на терминалите и ја контролира оксидацијата на различните контактни точки. Не ги оштетува еластомерните бои или електричните изолациски материјали.
Предности:
• Подобрена електрична спроводливост.
• Намалување на оксидацијата и загадувањето.
• Го намалува падот на напонот и трајно ги отстранува маслото и маснотиите.
ДОПОЛНИТЕЛНИ ИНФОРМАЦИИПАКУВАЊА: 12 x 400ml;

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *