Од брендот WEG, Top-system ви претставува висококвалитетно минерално масло

Лубрикант за хидраулични и циркулациони системи Hydraulic CS ISO 68, 100, 150, 220, 320, 460

ОПИСВисококвалитетно минерално масло за употреба кај циркулациони системи и хидраулични системи со полесни оптеретувања.
ДОПОЛНИТЕЛНИ ИНФОРМАЦИИСПЕЦИФИКАЦИИ: DIN 51806 VCL; DIN 51517 part I
ОДОБРЕНИЈА:
ПАКУВАЊА: 20L; 205L;

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *