Од брендот WEG, Top-system ви претставува лубрикант за индустриски менувачи со ЕП адитиви

Индустриски лубриканти за менувачи Industrial Gear ISO 68, 100, 150, 220, 320, 460, 680, 1000

ОПИСМасло за индустриски менувачи со адитиви за Екстремни Притисоци (ЕП адитиви) овозможува одлично подмачкување под услови на екстремно високи оптеретувања.
ДОПОЛНИТЕЛНИ ИНФОРМАЦИИСПЕЦИФИКАЦИИ: DIN 51517 part III CLP; ISO 6743/3 L-CKD/CKG/CKS/CKT; AGMA 250.04 ANSI 9005-E02; US STEEL 224; David Brown ET 33/8051.53.101
ОДОБРЕНИЈА:
ПАКУВАЊА: 20L; 205L;

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *