Од брендот WEG, Top-system ви претставува синтетички лубрикант за индустриски менувачи на база на полиалкален гликол

Индустриски лубриканти за менувачи Industrial Gear SYN P ISO 68, 100, 150, 220, 320, 460

ОПИССинтетичко масло за индустриски менувачи на база на полиалкален гликол. Нуди екстремно долги сервисни интервали, заштеда на енергија, отпорност од микропукнатини, оксидативна стабилност на повисоки температури и одлична заштита при високи работни оптеретувања.
ДОПОЛНИТЕЛНИ ИНФОРМАЦИИСПЕЦИФИКАЦИИ: DIN 51517 part III (CLP); US STEEL 224; Flender AG; ISO 12925-1 Type CKG; AGMA 250.04; Turbine gear boxes: Gamesa; Dong Fang; Dalian & Sinovel
ПАКУВАЊА: 20L; 205L;

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *