Од брендот WEG, Top-system ви претставува синтетички лубрикант за индустриски менувачи на база на полиалкален гликол

Индустриски лубриканти за менувачи Industrial Gear SYN PG ISO 68, 100, 150, 220, 320, 460

 

ОПИССинтетичко масло за индустриски менувачи на база на полиалкален гликол. Нуди екстремно долги сервисни интервали, заштеда на енергија, отпорност од микропукнатини, оксидативна стабилност на повисоки температури и одлична заштита при високи работни оптеретувања.
ДОПОЛНИТЕЛНИ ИНФОРМАЦИИСПЕЦИФИКАЦИИ: DIN 51517 part III CLP; ISO 6743/3 L-CKD/CKG/CKS/CKT; AGMA 250.04 ANSI 9005-E02; US STEEL 224; David Brown ET 33/8051.53.101
ПАКУВАЊА: 20L; 205L;

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *