Од брендот WEG, Top-system ви претставува Висококвалитетно засилено масло за повратно компресорско подмачкување

Индустриски лубрикант за компресори Aeropress Oil ISO 46, 68, 100, 150

ОПИСВисококвалитетно засилено масло погодно за повратно компресорско подмачкување со температура на празнење поголема од 220° С. Останува со стабилно и после 4000 работни часови (интервал за промена) и заштита од формирање на шилци.
ДОПОЛНИТЕЛНИ ИНФОРМАЦИИСПЕЦИФИКАЦИИ: DIN 51506 VD-L; ISO-L-DAA/DAB
ПАКУВАЊА: 20L; 205L;

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *