Од брендот WEG, Top-system ви претставува висококвалитетен синтетички лубрикант на база на полигликол за цилиндрично подмачкување на гасни компресори

Индустриски лубрикант за компресори Aeropress SYN PG ISO 150, 220

ОПИССинтетичко масло на база на полигликол за цилиндрично подмачкување на гасни компресори. Погодно за повратно компресорско работење со ТНГ, и други хидрокарбонати. Исто така погодно за хидрокарбонски гасни процеси, карбон диоксид, хидроген, хелиум и нитроген.
ДОПОЛНИТЕЛНИ ИНФОРМАЦИИСПЕЦИФИКАЦИИ: DIN 51506 VD-L
ПАКУВАЊА: 20L; 205L;

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *