Од брендот WEG, Top-system висококвалитетно масло за прецизно сечење на тешки машини за преработка на железни и нежелезни метали и нивни легури

Индустриски лубрикант за металопреработување Steel Cut 32

ОПИСВисококвалитетно масло за прецизно сечење на тешки машини за преработка на железни и нежелезни метали и нивни легури. Нуди одлична заштита од абење на алатот. Благодарение на антикорозивните и антиоксидативните адитиви, препорачано е за обработка на жолти метали.
ДОПОЛНИТЕЛНИ ИНФОРМАЦИИПАКУВАЊА: 20L; 205L;

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *