Од брендот WEG, Top-system металопреработувачки флуид на синтетичка основа дизајниран од стабилна микроемулзија помешана со вода

Индустриски лубрикант за металопреработување Ular Plus SYN

ОПИСМеталопреработувачки флуид на синтетичка основа дизајниран од стабилна микроемулзија помешана со вода. Дизајниран за изработка на метални форми. Идеална за обработка на челични форми во индустријата за цевки. Концентрација на разредување 4-10%.
ДОПОЛНИТЕЛНИ ИНФОРМАЦИИПАКУВАЊА: 20L; 205L;

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *