Од брендот WEG, Top-system ви претставува висококвалитетна емулзија 

Индустриски лубрикант за металопреработување Ular Plus Oil

ОПИСМлечна водоформирачка емулзија за металопреработувачка индустрија погодна кај лесна металопреработувачка употреба која содржи биоцид адитиви. Препорачан однос вода:масло од 50:1 до 20:1.
ДОПОЛНИТЕЛНИ ИНФОРМАЦИИПАКУВАЊА: 20L; 205L;

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *