Од брендот WEG, Top-system висококвалитетно масло за подмачкување кај парни турбини

Индустриски лубрикант за турбини Turbine Oil ISO 46, 68, 100

ОПИСВисококвалитетно масло за подмачкување кај парни турбини со одлична водена демулзибивност како и својства против корозија и пенење.
ДОПОЛНИТЕЛНИ ИНФОРМАЦИИСПЕЦИФИКАЦИИ: DIN 51515; DIN 51506 VC; DIN 51517 part I; AGMA R&O; GM LTP-SM 50031 AEI
ПАКУВАЊА: 20L; 205L;

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *