Од брендот WEG, Top-system ви нуди висококвалитетно масло погодно за системи за пренос на топлина

Индустриски лубрикант за пренос на топлина Transtherm A

ОПИСВисококвалитетно масло погодно за системи за пренос на топлина со работни температури кои преминуваат 320° С.
ДОПОЛНИТЕЛНИ ИНФОРМАЦИИПАКУВАЊА: 20L; 205L;

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *