Од брендот WEG, Top-system ви нуди специјализирано синтетичко менувачко масло за механичка трансмисија

Лубриканти за менувачки кутии GEAR SYN LD 75W-80

ОПИССинтетичко менувачко масло за механички трансмисии, специјално развивано за менувачки кутии кај возила кои работат во екстремно течки услови вклучително и високи температури. Ова менувачко масло може да се употребува и при зголемени сервисни интервали.
ДОПОЛНИТЕЛНИ ИНФОРМАЦИИСПЕЦИФИКАЦИИ: API GL-4
ОДОБРЕНИЈА: MAN 341 Type Z4; Volvo 97305; MIL-L-2105; ZF TE-ML 01L/02L/16K; DAF; Iveco; Renault; Eaton Europe (extended drain)
ПАКУВАЊА: 20L; 205L;

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *