Од брендот WEG, Top-system ви нуди драстичен фунгициден маслен адитив

Антифриз и други хемиски течности Diesel Biocide

ОПИСДрастичен маслен адитив со широк спектар на микро-организми развивани во биодизел гориво. Погоден за превенција и употреба кај сите резервоари за гориво независно од староста на технологијата. Однос за мешање 1:2000 литри.
ДОПОЛНИТЕЛНИ ИНФОРМАЦИИПАКУВАЊА: 12 x 1L;

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *