Од брендот WEG, Top-system ви нуди моноградно масло дизајнирано со специјални адитиви за мешовита употреба кај градежна механизација

Лубрикант за автоматски трансмисија и градежна механизација TURBO HD TO-4 10W, 30W, 50W

ОПИСМоноградно масло дизајнирано со специјални адитиви за мешовита употреба кај градежна механизација. Препорачано за употреба кај погонски системи, потопени диск сопирачки, и диференцијали. Идеално за крајна трансмисија кај CATERILLAR и KOMATSU механизација со TO-4 ниво на квалитативно побарување.
ДОПОЛНИТЕЛНИ ИНФОРМАЦИИСПЕЦИФИКАЦИИ: Caterpillar TO-4; Allison C4 (only for SAE 10W and SAE 30W); Komatsu
ПАКУВАЊА: 20L; 205L;

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *