Од брендот WEG, Top-system ви нуди специјализирано висококвалиететно полусинтетичко масло за двотактни агрегати

Лубрикант за агрегати SEMI MIX 2T

ОПИСВисококвалиететно полу-синтетичко масло за двотактни агрегати. Ги исполнува најсложените јапонски ЈАЅО спецификации. Овозможува екстремно ниско ниво на издувни гасови и помага при редукција на наслаги во комората за согорување.
ДОПОЛНИТЕЛНИ ИНФОРМАЦИИСПЕЦИФИКАЦИИ: API TC; JASO FC; ISO-L-EGD
ПАКУВАЊА: 16 x 1L; Достапно и во пакување со два отвори и диспанзер

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *