TURBO Plus SC3 10W-40

Од брендот WEG, Top-system ви претставува масло за тешки дизел агрегати при енормно тешки услови за работа Лубрикант за мотори TURBO Plus SC3 10W-40 ОПИС Моторно масло на синтетичка основа развивано за тешки дизел агрегати кои работат при енормно тешки услови на работа. Препорачано за агрегати кои исполнуваат ЕУРО 3, ЕУРО 4, ЕУРО 5 норми.