TURBO Plus LA 10W-40

Од брендот WEG, Top-system ви претставува масло за тешки дизел агрегати при енормно тешки услови за работа Лубрикант за мотори TURBO Plus LA 10W-40 ОПИС Квалитетно синтетичко моторно масло за зголемена економичност на потрошувачката на гориво, развивано за тешки дизел агрегати при енормно тешки услови за работа. Препорачани за употреба кај агрегати со ЕУРО 5

TURBO Plus LA 5W-30

Од брендот WEG, Top-system ви претставува масло за тешки дизел агрегати при енормно тешки услови за работа Лубрикант за мотори TURBO Plus LA 5W-30 ОПИС Квалитетно синтетичко моторно масло за зголемена економичност на потрошувачката на гориви, развивано за тешки дизел агрегати при енормно тешки услови за работа. Препорачани за употреба кај агрегати со ЕУРО 5