TURBO Plus LA 5W-30

Од брендот WEG, Top-system ви претставува масло за тешки дизел агрегати при енормно тешки услови за работа Лубрикант за мотори TURBO Plus LA 5W-30 ОПИС Квалитетно синтетичко моторно масло за зголемена економичност на потрошувачката на гориви, развивано за тешки дизел агрегати при енормно тешки услови за работа. Препорачани за употреба кај агрегати со ЕУРО 5

EXIOS FSL 5W-30

Од брендот WEG, Top-system ви претставува  специјализиран лубрикант за агрегати опремени со ситеми за третман на издувни гасови, вклучувајќи и PDF филтри Лубрикант за мотори EXIOS FSL 5W-30 ОПИС Синтетичко моторно масло за патнички автомобили и лесни комерцијални возила со продолжени сервисни интервали. Специјално развивано за агрегати опремени со ситеми за третман на издувни гасови

EXIOS ULTRA 5W-30

Од брендот WEG, Top-system ви претставува специјализиран лубрикант за употреба во бензиски и дизел мотори, со и без турбо полнач Лубрикант за мотори EXIOS ULTRA 5W-30 ОПИС Синтетичко моторно масло за зголемена економичност на потрошувачката на гориво за употреба во бензински и дизел мотори со или без турбо полнач, за патнички автомобили и лесни комерцијални

EXIOS TMF 5W-30

Од брендот WEG, Top-system ви претставува специјализиран лубрикант за оптимално ладно стартување, ниска потрошувачка на масло и минимална емисија на издувни гасови Лубрикант за мотори EXIOS TMF 5W-30 ОПИС Синтетичко моторно масло за патнички автомобили и лесни комерцијални возила со продолжени сервисни интервали. Специјално развивани агрегати опремени со системи за третман на издувни гасови, вклучително