EXIOS FSL 5W-40

Од брендот WEG, Top-system ви претставува  специјализиран лубрикант за патнички автомобили и лесни комерцијални возила со продолжени сервисни интервали Лубрикант за мотори EXIOS FSL 5W-40 ОПИС Синтетичко моторно масло за патнички автомобили и лесни комерцијални возила со продолжени сервисни интервали. Специјално развивано за агрегати опремени со ситеми за третман на издувни гасови вклучувајќи и DPF

EXIOS FSL 5W-30

Од брендот WEG, Top-system ви претставува  специјализиран лубрикант за агрегати опремени со ситеми за третман на издувни гасови, вклучувајќи и PDF филтри Лубрикант за мотори EXIOS FSL 5W-30 ОПИС Синтетичко моторно масло за патнички автомобили и лесни комерцијални возила со продолжени сервисни интервали. Специјално развивано за агрегати опремени со ситеми за третман на издувни гасови

EXIOS ULTRA 5W-30

Од брендот WEG, Top-system ви претставува специјализиран лубрикант за употреба во бензиски и дизел мотори, со и без турбо полнач Лубрикант за мотори EXIOS ULTRA 5W-30 ОПИС Синтетичко моторно масло за зголемена економичност на потрошувачката на гориво за употреба во бензински и дизел мотори со или без турбо полнач, за патнички автомобили и лесни комерцијални